Przejdź do głównej zawartości

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym!

 

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej ogłasza konkurs fotograficzny „Przyłapani na czytaniu”.
Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkoły. Tematem ocenianych fotografii jest czytanie, a dokładniej osoba „przyłapana” na czytaniu. Na zdjęciu należy uchwycić osoby czytające książki w różnych miejscach i sytuacjach (siebie, rodzeństwo, rodziców lub znajomych).

Fotografie należy przesłać w wersji elektronicznej (w plikach jpg lub png) na adres: biblioteka.zsdt@gmail.com. 

W e-mailu należy wpisać swoje imię i nazwisko, klasę oraz tytuł pracy. 

Dodatkowo należy dołączyć oświadczenia dot. wykorzystania i przetwarzania wizerunku - Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Termin nadsyłania prac: do 27 października 2023 roku.

Zdjęcia konkursowe zostaną udostępnione na profilu Facebook ZS Baczyński Dąbrowa Tarnowska, gdzie będzie można głosować poprzez polubienie. Spośród fotografii z największą liczbą reakcji (Lubię to! Super itp.) komisja konkursowa wyłoni zwycięzców.

Głosowanie na profilu Facebook ZS Baczyński Dąbrowa Tarnowska: 
30 października – 3 listopada 2023 r.

Do finału przejdzie 10 zdjęć z największą liczbą reakcji na profilu FB szkoły.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 8 listopada 2023 r.

Skład Komisji Konkursowej:
mgr Agata Hajdas
mgr Małgorzata Zielińska
mgr Monika Dojka
mgr Elżbieta Sytoń

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają punkty dodatnie z zachowania. Na zwycięzców czekają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody!

Przyłapani na czytaniu” to polska edycja programu „Get Caught Reading” – kampanii prowadzonej w wielu krajach Unii Europejskiej. Jej zadaniem jest promowanie książek i czytelnictwa poprzez ogólnie dostępne media. Głównym pomysłodawcą programu jest Włoska Federacja Wydawców, w Polsce partnerem programu jest Polska Izba Książki. Kampania, do tej pory znana i popularna w USA, Kanadzie i Wielkiej Brytanii, przyjmuje założenie, że czytanie to przyjemność. Jej celem jest nakłonienie coraz szerszej rzeszy ludzi do częstszego sięgania po książkę. Projekt wspierają znane osobistości ze świata kultury, filmu i mediów. Przyłapani na czytaniu to także europejska inicjatywa, która chce promować czytelnictwo. Zasadą przyświecającą pomysłodawcom jest zwrócenie uwagi na zabawną stronę czytania.


 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Przyłapani na czytaniu”


Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół im. K.K. Baczyńskiego zaprasza wszystkich uczniów szkoły do nadsyłania zdjęć promujących pasję czytania widzianą przez pryzmat obiektywu pt. „Przyłapani na czytaniu”.


I. Postanowienia ogólne


1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.


2. Celem konkursu jest:

  • Promocja i popularyzacja czytelnictwa.

  • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów.

  • Rozbudzenie zainteresowań artystycznych.


3. Tematyką zdjęć jest osoba (kolega, koleżanka, członek rodziny) lub grupa osób (np. klasa, grupa rówieśnicza) „przyłapana” na czytaniu książki np. w autobusie, na ławce, w szkole, w parku, w sklepie, w lesie, w domu itp.

II. Zasady konkursu

4. Konkurs adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.

5. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:

a. posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,

b. nie narusza praw autorskich osób trzecich,

c. nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały przedstawione na zdjęciu oraz innych dóbr prawnie chronionych,

d. uczestnik posiada zgodę osób biorących udział przy powstawaniu pracy (modeli, modelek) na wykorzystanie ich wizerunku w zakresie niezbędnym do zgłoszenia i udziału pracy w konkursie oraz publikacji zdjęć na fanpage’u ZS Baczyński Dąbrowa Tarnowska, stronie szkoły www.zsdt.edu.pl oraz stronie biblioteki https://bibliotekazsdt.blogspot.com/. 

e. prawa autorskie są niezbywalne i należą do uczestnika konkursu, który nadsyłając zgłoszenie oświadcza tym samym, że jest autorem nadesłanej pracy i posiada do niej prawa autorskie,

f. uczestnik konkursu wysyłając maila zgłoszeniowego tym samym oświadcza, że zapoznał się i akceptuje regulamin i wszystkie warunki uczestnictwa w konkursie,

g. uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć do celów promocyjnych Biblioteki Szkolnej Zespołu Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.


7. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie w wersji elektronicznej na adres: biblioteka.zsdt@gmail.com. W mailu należy wpisać swoje imię i nazwisko, klasę oraz tytuł pracy.

Do maila należy dołączyć oświadczenia dot. zgody na wykorzystanie i przetwarzanie wizerunku - Załącznik nr 1.


8. Zdjęcia należy przesłać w formacie jpg lub png.


9. Wszyscy uczestnicy automatycznie udzielają organizatorowi nieograniczoną czasowo licencję na publikację ich prac w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057097705764&locale=pl_PL i na wystawie pokonkursowej na terenie Zespołu Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.


10. Termin nadsyłania prac trwa w czasie: do 27 października 2023 r.


11. Ogłoszenie wyników nastąpi 8 listopada 2023 r.


III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu

11. Nadesłane na konkurs prace zostaną opublikowane w dniu 30 października 2023 r. na profilu facebookowym ZS Baczyński Dąbrowa Tarnowska.


Od tego momentu można oddawać swoje głosy – polubienia/reakcje.


Głosowanie zakończy się w dniu 3 listopada 2023 r. o godz. 18:00.


12. Konkurs przebiega dwuetapowo:


Etap I: W tym etapie zostanie wyłonionych 10 zdjęć z największą ilością oddanych głosów (reakcji) na profilu facebookowym ZS Baczyński w Dąbrowie Tarnowskiej.


Etap II: Ocena komisji konkursowej. 10 zdjęć zakwalifikowanych do tego etapu ocenianych jest przez komisję.


Komisja wyłoni zwycięzców najlepszych zdjęć. Decyzje komisji konkursu są ostateczne.


13. Kryteria oceny:

1) Zgodność z wymogami technicznymi.

2) Zgodność z tematyką.

3) Zgodność z celami konkursu.

4) Walory estetyczne i artystyczne.

5) Oryginalność i kreatywność.


14. Skład komisji konkursowej:

1) mgr Agata Hajdas

2) mgr Małgorzata Zielińska

3) mgr Monika Dojka

4) mgr Elżbieta Sytoń


15. Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe oraz dyplomy. Pula nagród wynosi 500 zł.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają punkty dodatnie z zachowania.


IV. Postanowienia końcowe


16. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) o ochronie danych osobowych.


17. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych nadesłanych wraz z pracami wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. tj. z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) oraz Ustawy z 4 lutego 1994 r. tj. z dnia 9 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


18.Wysłanie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że przesłane zdjęcia są własnością osoby zgłaszającej i że przysługuje jej do zdjęć całość praw autorskich oraz że zdjęcia nie naruszają praw osób trzecich.


19. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do organizatora konkursu, przyjmuje na siebie uczestnik konkursu.


20. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje zostaną automatycznie wykluczone z udziału w konkursie.


21. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie z wyłączeniem warunków uczestnictwa w Konkursie.


Załącznik nr 1 


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału 
w konkursie!

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Polecamy nowości książkowe zakupione w ramach NPRCz 2.0!

  Biblioteka Szkolna zakupiła książki w ramach dotacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3. Dzięki uzyskanym środkom finansowym nasze zbiory powiększyły się o 426 pozycji. Zakupiliśmy nowości wydawnicze z zakresu psychologii, rozwoju osobistego, literaturę młodzieżową, literaturę obyczajową, kryminały, fantastykę, książki historyczne oraz uzupełniliśmy lektury szkolne. Poniżej znajduje się pełna lista zakupionych książek. Zachęcamy nauczycieli, rodziców i uczniów do wypożyczania naszych nowych zbiorów! Psychologiczne, motywacja, rozwój osobisty Bątkiewicz-Brożek Joanna "Moja misja trwa. Jezu, Ty się tym zajmij! Część 2 Carnegie Dale "Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi" Clear James "Atomowe nawyki. Drobne zmiany, niezwykłe efekty" DeMarco MJ "Unscripted: Życie, wolność, przedsiębiorczość" Goggins David "Nic mnie nie złamie. Zapanuj nad swoim umysłem i pokonaj przeciwności losu" G

Czytaliśmy "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej

  Dnia 29 września 2023 roku obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Święto to zostało ogłoszone w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Patronką tego wydarzenia jest autorka książek dla dzieci i młodzieży, Janina Porazińska, która urodziła się 29 września 1882 r.  Najważniejszymi odbiorcami tej akcji są dzieci i młodzież, ponieważ czytanie na głos stymuluje ich rozwój, wzbogaca słownictwo oraz pobudza wyobraźnię. Z tej okazji w Zespole Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, w nawiązaniu do Narodowego Czytania, zorganizowano spotkanie, podczas którego czytaliśmy "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej.  Powieść powstała 23 lata po powstaniu styczniowym, ale jej przesłanie jest aktualne do dzisiaj. Autorka podkreśla, że każdy naród ma prawo do wolności, suwerenności i tożsamości.  Do głośnego czytania tego dzieła zostali zaangażowani przedstawiciele Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Nauczycieli w stanie spoczynku i uczniów, reprezentujących społeczność n